O sytuacji w oświacie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
10.04.2019

O sytuacji w oświacie

O aktualnej sytuacji w świętokrzyskich szkołach, w związku akcją protestacyjną nauczycieli, mówili wojewoda Agata Wojtyszek i kurator oświaty Kazimierz Mądzik podczas konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim.

- Mamy bardzo dobrą wiadomość. W naszym województwie wszystkie gimnazja przystąpiły do egzaminów zgodnie z terminem. Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkół, którzy bardzo poważnie potraktowali to, co jest dziś najważniejsze dla młodzieży podchodzącej do egzaminów. Cieszę się, że uczniowie mogli napisać egzamin uprawniający ich do kontynuowania nauki – powiedziała Agata Wojtyszek.

- Podkreślam, że wiele szkół w regionie odstąpiło dziś od protestu, jest to około 70 placówek. Mamy nadzieję, że kolejne egzaminy odbędą się i tych protestujących szkół będzie coraz mniej. Jeśli chodzi o jutrzejsze egzaminy, nie obserwujemy trudności w ich organizacji. Dziękuję samorządom, które czuwały, by w szkołach na ich terenie ten egzamin się odbył. Gorące podziękowania kieruję do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, które same zgłaszały się do pracy w zespołach nadzorujących. Na liście mamy 285 takich osób – dodała wojewoda.

- Jeśli chodzi o jutrzejsze egzaminy i uczestniczące w nich zespoły nadzorujące, wszystko mamy opanowane, nie ma potrzeby ich wzmacniania – zaznaczył kurator oświaty.