Świętowali prawa miejskie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.04.2019

Świętowali prawa miejskie

Przywrócenie praw miejskich obchodzono w Opatowcu. Gościem uroczystości była wojewoda Agata Wojtyszek.

Opatowiec był miastem przez blisko sześć stuleci, przywilej lokacyjny nadał mu w 1271 roku książę Bolesław Wstydliwy. To jedna z siedmiu świętokrzyskich miejscowości, które po 150 latach odzyskały prawa miejskie odebrane im w 1869 roku na mocy carskiego ukazu.

- To imponujący znak pięknej historii i tradycji tej świętokrzyskiego miejscowości. Nic nie rozsławia regionu tak, jak dorobek naszych przodków – mówiła Agata Wojtyszek. Wojewoda odczytała także list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników obchodów. „Opatowiec może być dumny ze swoich dziejów. W przeszłości był miastem tętniącym życiem, silnym ośrodkiem handlowym, rolniczym, rzemieślniczym. Miejscem wydobywania bogactw naturalnych i krzyżowania się szlaków na Ruś Kijowską, Węgry czy na Śląsk. Wiem, że przywrócenie praw miejskich w 100. lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości było pragnieniem, które udało się zrealizować" – napisał premier.