Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
17.04.2019

Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa

Blisko 280 tysięcy złotych trafi do naszego regionu w ramach programu „Razem bezpieczniej”. O projektach, które otrzymają w tym roku rządowe dofinansowanie poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

W całym kraju wsparcie w wysokości 6 milionów złotych otrzymają najlepsze 104 projekty poprawiające bezpieczeństwo. Pozytywną rekomendację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostało 7 świętokrzyskich projektów. Na szczeblu lokalnym będą je realizowały samorządy i organizacje pozarządowe.  Łączna kwota dofinansowania wynosi 278 565 zł.

Pieniądze otrzyma gmina Mirzec na 2 zadania: „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” (modernizacja oznakowania pionowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z gminną) oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych” (montaż barier energochłonnych z doświetleniem oraz barierek ochronnych z oznakowaniem na czterech drogach gminnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych).

Wsparcie na 2 zadania trafi także do powiatu kieleckiego. Są to projekty: „Droga bezpieczna dla pieszych” (modernizacja dwóch najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych) oraz „Bezpiecznie na rowerze” (m.in. doposażenie dwóch przejść dla pieszych w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego w pulsatory oraz systemy pasywnej podczerwieni reagującej na ruch pieszy, a także szeroko pojęta edukacja z zakresu bezpieczeństwa).

Z kolei Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach otrzyma dofinansowanie na projekt „Bezpieczni i wolni od nałogów”. Są to działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy wśród uczniów Szkół ZDZ, jak i zaproszonych do udziału w realizacji poszczególnych zadań uczniów z kieleckich i koneckich liceów, techników oraz szkół podstawowych.

Uznaniem MSWiA cieszy się także projekt Stowarzyszenia Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach „WOPR Z nami bezpieczniej nad wodą w Kielcach i powiecie kieleckim”. Zakłada on m.in. przeprowadzenie warsztatów z ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym przygotowanie Akademii Młodego Ratownika: cyklu profesjonalnych szkoleń dla grup liderów młodzieżowych.

Ministerialne wsparcie otrzyma również „Akademia Bezpieczeństwa III – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w województwie świętokrzyskim”. Jest to projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Passa” w Kielcach będący kontynuacją działań w ramach programu „Razem bezpieczniej” w roku 2017 i 2018. W tym roku są one skierowane do szkół na terenie wszystkich 14 powiatów województwa świętokrzyskiego. Zakres projektu zakłada realizację szeregu zadań informacyjno-promocyjnych oraz szkoleniowych, m.in.: warsztatów z zakresu przemocy rówieśniczej, stereotypów, uprzedzeń, zagrożeń ze strony dorosłych, prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia czy samoobrony kobiet.

Celem głównym „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Realizowany jest on przez cztery cele szczegółowe: „bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”, „bezpieczne przejścia dla pieszych”, „przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”, a także „edukacja dla bezpieczeństwa”.

W ostatnich trzech latach w naszym województwie zrealizowano 24 projekty w ramach programu „Razem bezpieczniej”. W 2016 roku dofinansowanie w wysokości 303.500 zł otrzymało 5 projektów, w 2017 roku zrealizowano 12 projektów (wsparcie to 544.521 zł), a w 2018 roku wykonano 7 projektów (dofinansowanie wyniosło 284.848 zł). Przyczyniło się to do poprawy bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnych: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, wzrost świadomości mieszkańców na temat bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, podniesienie jakości współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w projektach, wzrost wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz wiele efektów tzw. „twardych”(rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego, zakupy defibrylatorów, modernizacja przejść dla pieszych, itp.).