INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pieniądze na modernizację - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.04.2019

Pieniądze na modernizację

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie otrzymał blisko 5 milionów złotych dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W uroczystości przekazania rządowych środków wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Pieniądze – 4.799.583,36 zł – zostaną przeznaczone na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii staszowskiego szpitala. Szacunkowy łączny koszt zadania wynosi 5.999.479,20 zł. Wkład własny placówki to 1.199.895,84 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie drugiego piętra Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, gdzie w dobudowanym skrzydle utworzony zostanie Oddział Intensywnej Terapii z salą chorych, izolatką oraz separatką, a także zapleczem administracyjnym, socjalnym i magazynowym. Zakupiona zostanie również nowa aparatura medyczna.

Jak podkreśla dyrekcja szpitala, obecnie Oddział Intensywnej Terapii korzysta z wysłużonego sprzętu medycznego. Wyposażenie jest wyeksploatowane, ulega częstym awariom. Często koszt napraw przewyższa wartość aparatury medycznej. Taki stan zagraża bezpieczeństwu pacjentów, z zarazem utrudnia personelowi prawidłową pracę.

Z wnioskiem o przyznanie w 2019 roku środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego zarząd Powiatu Staszowskiego.