INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Konferencja o oświacie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
26.04.2019

Konferencja o oświacie

Sytuacja w oświacie, w związku z protestem nauczycieli, była tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek i kuratora oświaty Kazimierza Mądzika.

Mamy dobrą wiadomość dla maturzystów. W naszym województwie odbyły się wszystkie rady klasyfikacyjne, zgodnie z regulaminem. Maturzyści mogą być pewni, że egzamin jest dla nich otwarty – powiedziała wojewoda.

Wojewoda mówiła także o zmianach w ustawie o systemie oświaty. Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w akcie prawnym zapisano, że „jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzygnie dyrektor szkoły. W sytuacji, gdy dyrektor również nie rozstrzygnie w tym przedmiocie, zrobi to nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę”.

Podczas konferencji poruszono także temat organizacji obrad „Okrągłego stołu” edukacyjnego, które zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Zaproszenie wystosowane przez szefa rządu jest skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, rad i stowarzyszeń rodziców, przedstawicieli środowiska akademickiego, a także związków zawodowych, instytucji i organizacji pozarządowych związanych z edukacją. „Okrągły stół” zaproponowany przez premiera to formuła do dyskusji na temat zmian w polskiej oświacie w zakresie 4 obszarów tematycznych: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła.