INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

„Laury” wręczone - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
26.04.2019

„Laury” wręczone

Nagrody „Laur Świętokrzyski 2018” wręczyli wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. W gali w Centrum Kongresowym Targów Kielce wzięły udział wicepremier Beata Szydło oraz wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka.

Nagroda wojewody ma charakter honorowy i jest corocznym wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny. „Laury” za 2018 rok przyznano w siedmiu kategoriach.

Statuetka w kategorii „Działanie na rzecz ochrony środowiska” trafiła do Jednostki Innowacyjno – Wdrożeniowej „Inwex” w Kielcach. Najlepszymi „Gminami innowacyjnymi” okazały się Chmielnik oraz Morawicam a „Gminą przyjazną rodzinom i seniorom” – Brody. Nagrodę w kategorii ”Lider dobroczynności” otrzymało Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Domu Miłosierdzia w Skarżysku. Statuetka za „Działanie na rzecz bezpieczeństwa” trafiła do Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „Passa” w Kielcach, zaś nagrodę za „Działanie na rzecz polskiej pamięci historycznej” otrzymała Ewa Kołomańska, która zorganizowała w Chmielniku wystawę „Kościół wobec zagłady Żydów na Kielecczyźnie”. Z kolei „Laur” w kategorii  „Osiągnięcie sportowe roku” trafił do Ireneusza Kapusty, łucznika z Klubu Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce. Wojewoda przyznała także statuetkę „Laur specjalny”, którą otrzymało Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. „Laury Świętokrzyskie” przyznano już po raz trzynasty.

Wierzę, że te honorowe wyróżnienia będą stanowiły dla wszystkich laureatów i nominowanych jeszcze większą motywację do działania, będą bodźcem do podejmowania dalszej, szeroko rozumianej aktywności, której głównym celem jest dobro regionu i jego mieszkańców – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści. Galę zakończył koncert Piotra Cugowskiego.

 • „Laur Świętokrzyski 2018” #7 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #13 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #1 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #5 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #2 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #6 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #7 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #8 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #9 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #10 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #11 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #12 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #13 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #14 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #4 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #15 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #1 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #2 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #3 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #4 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #5 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #3 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #6 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #8 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #9 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #10 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #7 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #11 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #12 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #13 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #14 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #2 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #3 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #4 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #5 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #6 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #8 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #9 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #10 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #11 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #12 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #14 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #15 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #16 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #1 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #17 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #18 „Laur Świętokrzyski 2018”
 • „Laur Świętokrzyski 2018” #19 „Laur Świętokrzyski 2018”