INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pomoc osobom niepełnosprawnym - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
29.04.2019

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Współpraca Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi była tematem konferencji w urzędzie wojewódzkim. Spotkanie otworzyła wojewoda Agata Wojtyszek.

O wzajemnej współpracy w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych rozmawiali m.in. przedstawiciele oddziału regionalnego PFRON oraz reprezentanci świętokrzyskich samorządów i organizacji pozarządowych z terenu naszego województwa.

Organizacje pozarządowe są najważniejszym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz co roku ogłasza konkursy do nich adresowane. Każdego roku realizowanych jest kilkaset projektów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Jak informuje PFRON, wydatki na konkursy w ramach zadań zlecanych dla organizacji pozarządowych stanowią trzecią co do wielkości pozycję w planie finansowym Funduszu.  Od dwóch lat PFRON na realizację przedsięwzięć proponowanych przez partnerów społecznych przekazuje środki znacząco przekraczające ćwierć miliarda złotych rocznie. W 2019 roku na ten cel przeznaczono w skali kraju łącznie 279,5 mln zł. Oprócz zadań zlecanych, wsparcie PFRON dla organizacji pozarządowych udzielane jest również w ramach innych zadań ustawowych - m.in. na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej.

W 2019 r. w województwie świętokrzyskim realizowanych będzie 14 projektów w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w konkursie „Szansa-rozwój-niezależność". Ich łączna wartość to ponad 4 miliony 216 tys. zł, a projekty te obejmą 912 osób z niepełnosprawnościami.

Gościem spotkania w urzędzie wojewódzkim był senator RP Krzysztof Słoń.

  • Konferencja w urzędzie wojewódzkim. Konferencja w urzędzie wojewódzkim.
  • Konferencja w urzędzie wojewódzkim. Konferencja w urzędzie wojewódzkim.
  • Konferencja w urzędzie wojewódzkim. Konferencja w urzędzie wojewódzkim.