INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Finał akcji informacyjnej - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.04.2019

Finał akcji informacyjnej

Zorganizowaną w regionie akcję informacyjną dotyczącą programów #Nowa Piątka podsumowali wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski podczas konferencji prasowej na kieleckim Placu Artystów. W spotkaniu wzięła udział poseł Maria Zuba.

- Akcję zaczynaliśmy w Kielcach i tu ją także kończymy. Byliśmy we wszystkich gminach województwa, nasze informacyjne busy krążyły po sołectwach. Staraliśmy się wybierać takie miejsca, gdzie mogliśmy spotkać dużo ludzi. Rozmawialiśmy o rządowych programach, często zadawano nam konkretne pytania, na które udzielaliśmy szczegółowych odpowiedzi. Rozmawialiśmy ponadto z włodarzami gmin o programie przywrócenie połączeń komunikacyjnych do małych miejscowości. Są oni zainteresowani tym tematem – mówiła wojewoda.

- Przejechaliśmy województwo wszerz i wzdłuż, rozmawialiśmy z setkami osób, odpowiadaliśmy na pytania, na wątpliwości, które się pojawiały, bo nie zawsze było kolorowo. Po wszystkich tych spotkaniach mogę określić, że około 3 lub 4 procent mieszkańców z dezaprobatą podchodziło do naszych programów, ale zdecydowana większość podchodziła do nich pozytywnie. Nie chciałbym dzielić tej „piątki”, ale największe zainteresowanie w naszym regionie dotyczyło programów „500+” na każe dziecko oraz „Emerytura+” – zaznaczył wicewojewoda.

Akcja informacyjna, podczas której prezentowano korzyści wynikające z pakietu rządowych programów, trwała od 21 marca. Dotarła do wszystkich świętokrzyskich gmin. Ostatniego dnia akcji wojewody, na stoisku urzędu wojewódzkiego na Placu Artystów w Kielcach mieszkańcy miasta mogli – podobnie jak wcześniej w innych gminach regionu – otrzymać  materiały informacyjne oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące „nowej piątki”.

#Nowa Piątka to pakiet rządowych programów:

 - „Emerytura +”: to świadczenie, które będzie przyznane wszystkim osobom pobierającym emerytury (zarówno z KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

- „500+” na każde dziecko: już w lipcu 2019 r. każda rodzina otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody.

- „Niższy Pit”: to obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę. Zyska na tym 97 proc. obywateli.

- „Bez Pit dla młodych” (tzw. PIT 0%): osoby pracujące, do 26. roku życia, będą zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej i umożliwi zwiększenie wynagrodzenia.

- „Połączenia Lokalne”: przywrócenie połączeń autobusowych. Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach. Program pozwoli wyeliminować wiele obszarów wykluczenia komunikacyjnego.

  • Finał akcji informacyjnej Finał akcji informacyjnej
  • Finał akcji informacyjnej Finał akcji informacyjnej
  • Finał akcji informacyjnej Finał akcji informacyjnej