INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie na pomoc społeczną - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.04.2019

Wsparcie na pomoc społeczną

Umowy w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej podpisała z beneficjentami wojewoda Agata Wojtyszek.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego. W 2019 roku wojewoda przeznaczyła na zadania konkursowe łącznie 510 tysięcy złotych. Rządowe dofinansowanie otrzymają ogółem 44 organizacje z naszego regionu.

Zadania związane z aktywizacją społeczną osób niepełnosprawnych i ich rodzin to 18 umów na ponad 209 tys. zł. Z kolei „Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi” obejmuje 13 umów na blisko 125 tys. zł.

Zadanie „Działania na rzecz wsparcia dla osób bezdomnych - poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz poprawę warunków bytowych”  - to dwie umowy na niemal 35 tys. zł. Tyle samo umów to „Działania profilaktyczne na rzecz dzieci oraz osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie”. Dofinansowanie wynosi w tym przypadku nieco ponad 22 tys. zł.

Kwotę 53.260 zł przewidziano na cztery umowy na „Działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaś 5 umów na „Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę” zostanie wspartych w wysokości prawie 66 tys. zł.

Dofinansowane zadania powinny być wykonane do końca tego roku. Analizy złożonych ofert dokonała komisja konkursowa powołana zarządzeniem wojewody. Przekazane przez wojewodę środki mogą być przeznaczone na: niezbędne wydatki rzeczowe związane z bezpośrednią realizacją zadania, wynagrodzenie dla personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zleconego zadania (umowy o pracę lub umowy zlecenie) oraz na wynagrodzenia obsługi księgowej.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wziął udział senator Krzysztof Słoń.

 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #1 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #5 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #10 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #4 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #6 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #2 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #8 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #3 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #7 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #9 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #11 Podpisanie umów na pomoc społeczną
 • Podpisanie umów na pomoc społeczną #12 Podpisanie umów na pomoc społeczną