INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie dla samorządów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.05.2019

Wsparcie dla samorządów

Rządowe promesy na ponad pięć milionów złotych wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek świętokrzyskim samorządowcom. Pieniądze zostaną przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wsparcie z budżetu państwa – w łącznej wysokości 5 257 000 zł – pochodzi z wygenerowanych oszczędności. Zostanie za to wykonanych 8 zadań na terenie powiatów sandomierskiego i buskiego oraz gmin: Opatów, Starachowice, Raków, Morawica i Mirzec. Przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji środki pozwolą na wyremontowanie zbiornika Lubianka na terenie gminy Starachowice oraz remont lub przebudowę 6,5 km dróg powiatowych i gminnych.

Jak informuje Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW, w tym roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych do naszego województwa trafiły już środki w łącznej kwocie 75 932 000 zł (68 258 000 zł na infrastrukturę komunalną, 3 885 496 zł na naprawę wąwozów oraz 3 788 000 zł na zabezpieczenie osuwisk).

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

  • Wręczenie rządowych promes. #4 Wręczenie rządowych promes.
  • Wręczenie rządowych promes. #7 Wręczenie rządowych promes.
  • Wręczenie rządowych promes. #5 Wręczenie rządowych promes.
  • Wręczenie rządowych promes. #2 Wręczenie rządowych promes.
  • Wręczenie rządowych promes. #3 Wręczenie rządowych promes.
  • Wręczenie rządowych promes. #6 Wręczenie rządowych promes.
  • Wręczenie rządowych promes. #8 Wręczenie rządowych promes.
  • Wręczenie rządowych promes. #9 Wręczenie rządowych promes.
  • Wręczenie rządowych promes. #1 Wręczenie rządowych promes.