INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dla poprawy świętokrzyskiej infrastruktury - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
07.05.2019

Dla poprawy świętokrzyskiej infrastruktury

Blisko 21 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane na 2019 r. trafiło do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Remont, utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami”. Umowę w tej sprawie podpisał wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim.

Dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie 1057 km sieci dróg wojewódzkich i stanowi aż 98% wartości realizacji całego zadania: Te środki docelowo przeznaczone będą dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wierzę, że zostaną one jak najlepiej wykorzystane dla naszego województwa i jego mieszkańców – mówił wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Przyznane środki zostaną wydatkowane na zadania bieżące dotyczące m.in. utrzymania i remontów dróg, mostów oraz zarzadzania tymi drogami, w szczególności: zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe jezdni i chodników na całej długości sieci dróg wojewódzkich, oznakowanie poziome, utrzymanie czystości dróg wojewódzkich, projekty organizacji ruchu drogowego, system ewidencyjny i referencyjny, konserwacje sygnalizacji świetlnej, utrzymanie i pielęgnacja zieleni przydrożnej, usługi remontowe urządzeń ochrony środowiska, odmulanie rowów przydrożnych, remonty mostów, przepustów, prace interwencyjne, dokumentacje techniczne dotyczące remontów, wynagrodzenia osobowe pracowników.