INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pomoc społeczna w regionie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.05.2019

Pomoc społeczna w regionie

Sytuacja pracowników socjalnych oraz pracowników pomocy społecznej w regionie świętokrzyskim była tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek.

- Pracownik socjalny to zawód bardzo trudny i bardzo potrzebny. Tacy pracownicy powinni być zatrudnieni w każdej gminie. Ustawa o pomocy społecznej mówi, że to do zadań własnych gminy, i to do zadań charakterze obowiązkowym, należy utworzenie oraz utrzymanie pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników – powiedziała wojewoda.

- Wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych określa rozporządzenie rady ministrów, ale pensje ustanawia także regulamin wynagradzania przyjęty w danej jednostce organizacyjnej. Bardzo ważne jest to, że tacy pracownicy realizują zarówno zadania własne gminy, jak i zadania zlecone przez państwo, np. świadczenie wychowawcze 500 plus czy świadczenie Dobry Start. Na te zadania gmina otrzymuje środki finansowe. Dotowane są także zadania własne gmin, jak na przykład zasiłki czy usługi opiekuńcze – podkreśliła Agata Wojtyszek.

Wojewoda poinformowała ponadto, że dwie gminy w naszym regionie nie spełniają ustawowego wymogu liczby pracowników socjalnych – chodzi o zapis ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż trzech pracowników socjalnych. Natomiast dziesięć gmin nie spełnia wymogu zatrudnienia jednego pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców.