Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
15.05.2019

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Konferencję „Rodzina polska w koncepcji odradzającego się państwa po 100 latach odzyskania niepodległości w 1918 roku” otworzyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Spotkanie w urzędzie wojewódzkim - z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny  - zostało zorganizowane w ramach XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, które odbywają się pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”.

- To konferencja poświęcona rodzinie. W tym roku chcemy się skupić na aspekcie rodziny w tworzeniu państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości – na tym, jak ważna była rodzina i co państwo robiło, aby tę rodzinę wspierać. Ostatnie lata pokazały, że rząd bardzo poważnie traktuje rodzinę, mamy szereg programów skierowanych do rodziny. Dziś chcemy mówić między innymi o trudnych sytuacjach związanych z „Niebieską Kartą” czy o substancjach psychoaktywnych, które są ogromnym zagrożeniem, szczególnie dla młodych ludzi. Te nasze spotkania skierowane są do rodziny i do instytucji, które z rodziną pracują – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek. XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki objęła patronatem honorowym wicepremier Beata Szydło, która skierowała list do uczestników konferencji.

Obradom towarzyszyły seminaria instruktażowe, podczas których omawiano m.in. rolę Policji w realizacji procedury „Niebieskiej Karty” i procedurę „Niebieskiej Karty” w oświacie, a także prawne aspekty cyberprzemocy, uzależnienia behawioralne oraz zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych, czyli tzw. dopalaczy.

  • Świętokrzyskie Dni Profilaktyki #7 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
  • Świętokrzyskie Dni Profilaktyki #8 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
  • Świętokrzyskie Dni Profilaktyki #2 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
  • Świętokrzyskie Dni Profilaktyki #9 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
  • Świętokrzyskie Dni Profilaktyki #3 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
  • Świętokrzyskie Dni Profilaktyki #4 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
  • Świętokrzyskie Dni Profilaktyki #5 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
  • Świętokrzyskie Dni Profilaktyki #1 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
  • Świętokrzyskie Dni Profilaktyki #6 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki