Pieniądze na remonty dróg - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
17.05.2019

Pieniądze na remonty dróg

Promesy na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wręczyła świętokrzyskim samorządowcom wojewoda Agata Wojtyszek.

Rządowe wsparcie, w łącznej wysokości niemal 7,5 mln złotych, trafi do 13 samorządów. Pozwoli to na wyremontowanie około 11 kilometrów dróg powiatowych i gminnych, a także na remont muru oporowego na terenie gminy Busko-Zdrój. W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

  • Wręczenie promes dotacyjnych. #5 Wręczenie promes dotacyjnych.
  • Wręczenie promes dotacyjnych. #3 Wręczenie promes dotacyjnych.
  • Wręczenie promes dotacyjnych. #2 Wręczenie promes dotacyjnych.
  • Wręczenie promes dotacyjnych. #4 Wręczenie promes dotacyjnych.
  • Wręczenie promes dotacyjnych. #1 Wręczenie promes dotacyjnych.
  • Wręczenie promes dotacyjnych. #6 Wręczenie promes dotacyjnych.