Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie na sport i rekreację - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.05.2019

Wsparcie na sport i rekreację

Ponad 3 miliony 400 tysięcy złotych trafi do województwa świętokrzyskiego w ramach tegorocznej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności.

Rządowe dofinansowanie – w łącznej kwocie 3 413 100 zł – pozwoli beneficjentom programu w naszym regionie na wybudowanie 99 obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wsparcie otrzymają samorządy 41 gmin oraz 1 powiatu. Pieniądze dostaną także: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Paprocicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice.

W ramach rozstrzygniętej II edycji Otwartych Stref Aktywności, w całym kraju zostanie wsparta w 2019 roku – na łączną kwotę 50 890 860 zł – budowa kolejnych 1.420 obiektów. Dofinansowanie otrzymały wszystkie wnioski, które spełniły wymogi formalne programu. W latach 2018-2019 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na budowę 2.950 obiektów kwotę 104 985 360 zł.

Celem programu Otwarte Strefy Aktywności, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych i osób starszych. Zadaniem takich miejsc jest również podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz stworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Wsparciem zostały objęte zadania dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach: podstawowym – obejmującym siłownię plenerową i strefę relaksu oraz rozszerzonym – z dodatkowym sprawnościowym placem zabaw wraz z ogrodzeniem.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, określone w ustawie o finansach publicznych, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej, a także  stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Beneficjenci II edycji programu w województwie świętokrzyskim.

Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciu II edycji programu OSA – strona Ministerstwa Sportu i Turystyki.