Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pomoc dla osób niepełnosprawnych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.06.2019

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych otrzymają świętokrzyskie samorządy na realizację programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Umowy podpisała wojewoda Agata Wojtyszek.

Program - w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i  świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych). W tym roku wsparcie  - w łącznej kwocie 2 856 580,78 zł - trafi do 17 samorządów.

Środki z rządowego programu mogą być wykorzystane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków lub na zasadzie zaliczki, tj. na sfinansowanie wydatków środkami z programu, w sposób umożliwiający terminowa realizację płatności za zrealizowaną usługę. Samorząd może otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #8 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #2 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #9 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #3 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #4 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #7 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #6 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #1 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #5 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #10 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #11 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów. #12 „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - podpisanie umów.