INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie na opiekę najmłodszych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.06.2019

Wsparcie na opiekę najmłodszych

Ponad 10 milionów 400 tysięcy złotych rządowych dotacji trafi w tym roku do naszego regionu w ramach programu „Maluch+”. Pierwsze umowy z beneficjentami podpisała wojewoda Agata Wojtyszek.

„Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 procent kosztów projektu. Program realizuje politykę rodzinną rządu odnoszącą się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi. Jest on skierowany do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Wojewoda podpisała dotychczas umowy z 14 świętokrzyskimi samorządami na łączną kwotę prawie 4 mln 300 tys. zł. Podczas dzisiejszego spotkania w urzędzie wojewódzkim umowy zawarło 13 samorządów.

W 2019 roku powstanie w naszym regionie 414 nowych miejsc opieki. Przyznane zostały także ministerialne środki na funkcjonowanie 1715 już istniejących miejsc opieki, w tym 1026 miejsc w 16 gminach i 689 miejsc w podmiotach niepublicznych na terenie 12 gmin.

 • Maluch+ - podpisanie umów. #10 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #1 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #2 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #3 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #5 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #4 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #6 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #12 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #8 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #7 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #11 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #9 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #13 Maluch+ - podpisanie umów.
 • Maluch+ - podpisanie umów. #14 Maluch+ - podpisanie umów.