INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Szpitalna inwestycja - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.06.2019

Szpitalna inwestycja

W spotkaniu dotyczącym zakończonej inwestycji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Powiat ostrowiecki otrzymał środki finansowe – 800 tysięcy złotych – pochodzące z rezerwy wojewody i  przeznaczone na przebudowę i adaptację pomieszczeń szpitala dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Zadanie to uzyskało pozytywną opinię Ministra Inwestycji i Rozwoju. Koszt inwestycji wyniósł 1.000.000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło zatem 80% wartości zadania.

Priorytetowym działaniem dla poprawy świadczeń medycznych udzielanych w szpitalu było odizolowanie pacjentów przebywających na oddziale ratunkowym pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych od pacjentów oczekujących na konsultację lekarzy specjalistów. W związku ze zlikwidowaniem izby wytrzeźwień w Ostrowcu Św., problem osób nietrzeźwych przebywających w ostrowieckim szpitalu narastał z roku na rok. Odizolowanie grupy pacjentów pod wpływem alkoholu pozwala na monitorowanie ich stanu dochodzenia do trzeźwości z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa i porządku na oddziale ratunkowym.