Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.06.2019

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

Ponad 1,5 mln złotych wsparcia otrzymają świętokrzyskie samorządy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019. Umowy z beneficjentami podpisała wojewoda Agata Wojtyszek.

To drugi program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – po usługach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – który finansowany będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na jego realizację zarezerwowano w 2019 roku 110 mln złotych. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

W urzędzie wojewódzkim podpisano 10 umów. Pieniądze trafią do gminy Kielce oraz powiatu grodzkiego kieleckiego, a także do gmin: Jędrzejów, Bieliny, Strawczyn, Górno, Ostrowiec Świętokrzyski, Tarłów, Szydłów i Sandomierz. Łączna kwota dofinansowania to 1 555 927,54 zł.

Jak informuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, beneficjentami programu będą osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad: dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów, m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Program będzie realizowany w trzech modułach. W pierwszym z nich świadczenie opieki (w formie pobytu dziennego) skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia oraz domu pomocy społecznej. Moduł drugi to rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu i w mieszkaniach chronionych. Z kolei moduł trzeci zakłada zapewnienie opiekunom możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

  • Podpisanie umów. #2 Podpisanie umów.
  • Podpisanie umów. #3 Podpisanie umów.
  • Podpisanie umów. #6 Podpisanie umów.
  • Podpisanie umów. #4 Podpisanie umów.
  • Podpisanie umów. #9 Podpisanie umów.
  • Podpisanie umów. #1 Podpisanie umów.
  • Podpisanie umów. #5 Podpisanie umów.
  • Podpisanie umów. #7 Podpisanie umów.
  • Podpisanie umów. #8 Podpisanie umów.