Narada wojewodów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.06.2019

Narada wojewodów

Wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski uczestniczył w odprawie wojewodów zorganizowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkaniu przewodniczyła szefowa resortu Elżbieta Witek. Tematem obrad była m.in. realizacja programów rządowych oraz współpraca wojewodów z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • Fot. MSWiA. Fot. MSWiA.
  • Fot. MSWiA. Fot. MSWiA.
  • Fot. MSWiA. Fot. MSWiA.