Podpisano umowy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
01.07.2019

Podpisano umowy

Umowy partnerskie – w ramach realizacji projektu Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – między Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a świętokrzyskimi szpitalami, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe podpisano w urzędzie wojewódzkim.

W uroczystości wziął udział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, a gospodarzem spotkania był wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentował zastępca dyrektora ds. administracyjnych Paweł Kamiński, który podpisał umowy z szefami 10 placówek. Były to: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Szpital Kielecki Św. Aleksandra, Artmedik Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie oraz Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła obowiązek prowadzenia w szpitalnym oddziale ratunkowym segregacji medycznej, która ma odbywać się przy wykorzystaniu systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w SOR. Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu umożliwienie dostosowania się istniejących SOR do tego wymogu polegające na realizacji – w skali ogólnopolskiej – projektu Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Projekt przyczyni się do podniesienia efektywności systemu ratownictwa medycznego, bowiem zakłada on implementację jednolitych zasad w zakresie przeprowadzania segregacji medycznej. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a jednocześnie poprawi komfort pracy personelu medycznego. System ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń w SOR. Realizacja tego przedsięwzięcia ze środków unijnych pozwoli również odciążyć finansowo szpitale – są one bowiem zwolnione ze wszystkich kosztów udziału. Wszystkie świętokrzyskie SOR-y zadeklarowały chęć przystąpienia do projektu.

Gośćmi spotkania w urzędzie wojewódzkim byli świętokrzyscy parlamentarzyści.