Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Tragiczne wspomnienia - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.07.2019

Tragiczne wspomnienia

W Kielcach tegoroczne obchody upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 73 lat odbyły się pod hasłem „Pamięć Pokoleń”. Współorganizatorem uroczystości była wojewoda Agata Wojtyszek.

4 lipca 1946 roku miał miejsce pogrom ludności żydowskiej. Podczas tragicznych zamieszek zamordowano 42 osoby narodowości żydowskiej, mieszkańców Kielc.

Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach sprzed lat wciąż żywa jest w mieszkańcach naszego regionu, dlatego przed pamiątkową tablicą wmurowaną w ścianę kamienicy przy ul. Planty 7 w Kielcach złożono symboliczne kwiaty, które w imieniu wojewody Agaty Wojtyszek przekazał dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego – Paweł Lubieniecki.

W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i samorządu województwa oraz organizacji społecznych.