Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pieniądze na drogi - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.07.2019

Pieniądze na drogi

Umowy na zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z powiatem sandomierskim oraz gminą Sandomierz.

Powiat sandomierski otrzyma rządowe dofinansowanie w wysokości 593 685 zł, które będzie przeznaczone na remont dwóch odcinków ulicy Mickiewicza w Sandomierzu. Wsparcie w wysokości 763 607 zł trafi do gminy Sandomierz na przebudowę ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli.
W spotkaniu wziął udział poseł na Sejm RP Marek Kwitek.