Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Rządowe wsparcie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
15.07.2019

Rządowe wsparcie

Umowę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z wójtem gminy Smyków.

Samorząd Smykowa otrzyma prawie 170 tysięcy złotych rządowego dofinansowania. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont drogi gminnej oraz prace w pasie drogowym służące poprawie bezpieczeństwa. Łączna wartość zadania to ponad 350 tysięcy złotych.