Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Drogowe inwestycje - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
16.07.2019

Drogowe inwestycje

Wojewoda Agata Wojtyszek podpisała umowę ze starostą skarżyskim na realizację zadań związanych z modernizacją drogowej infrastruktury gminnej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat skarżyski otrzymał dotacje w wysokości 462 276 zł na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Mroczków w gminie Bliżyn oraz 447 700 zł na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańszcze w gminie Łączna.