Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Spotkania z „Rodziną 500+” - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
18.07.2019

Spotkania z „Rodziną 500+”

Starachowice, Pawłów i Łopuszno to kolejne świętokrzyskie miejscowości, w których odbyły się spotkania informacyjne dotyczące programu „Rodzina 500+”.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w rządowym programie przedstawiła wojewoda Agata Wojtyszek mieszkańcom Starachowic oraz Pawłowa. Spotkanie informacyjne zorganizowano także w Łopusznie. Podczas trwającej od czerwca akcji  mieszkańcy otrzymują ulotki oraz broszury informujące o programie „Rodzina 500+”, mogą także uzyskać odpowiedzi na pytania związane z jego funkcjonowaniem - szczególnie na temat zmian obowiązujących od 1 lipca 2019 r.