Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Piękny Jubileusz - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.07.2019

Piękny Jubileusz

Wojewoda Agata Wojtyszek, w imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jana Józefa Kasprzyka, wręczyła medal Pani Stefanii Kulecie w uznaniu jej zasług dla Ojczyzny.

Wojewoda złożyła wizytę Jubilatce z okazji 100. rocznicy urodzin. Podczas spotkania minister w terenie życzyła Pani Stefanii wspaniałych chwil spędzonych wśród rodziny, szczęścia oraz radości każdego dnia.

Jubilatka otrzymała od wojewody Agaty Wojtyszek dyplom oraz medal w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”.

Spotkanie było okazją do wspólnych wspomnień związanych z polską pamięcią historyczną.