Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Sprzęt dla strażaków - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
24.07.2019

Sprzęt dla strażaków

Nowoczesną centralę do radiowego uruchamiania syren alarmowych przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladkowie Małym wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Przekazany sprzęt umożliwi skrócenie czasu alarmowania ratowników, podnosząc tym samym gotowość operacyjną jednostki OSP oraz będzie wykorzystywane w systemie wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach. Druhowie ze Śladkowa Małego w gminie Chmielnik prowadzą m.in. działania ratownicze w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 73 oraz akwenu wodnego „Andrzejówka”.