Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie na samorządowe drogi - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
29.07.2019

Wsparcie na samorządowe drogi

Ponad 145 milionów złotych przeznaczono dla województwa świętokrzyskiego na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. O szczegółach naboru wniosków poinformowali wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

O rządowe wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a termin składania wniosków mija 28 sierpnia 2019 r. Fundusz Dróg Samorządowych jest instrumentem wsparcia finansowego dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Przewiduje dofinansowanie zadań polegających na remoncie, przebudowie lub budowie dróg lokalnych, a także inwestycji w zakresie zadań mostowych i obronnych.

Główne cele funduszu to przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Istotnym dla programu są również zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Na dofinansowanie zadań w ramach funduszu dla województwa świętokrzyskiego w 2020 roku przeznaczono 145.107.232,07 zł. W tej kwocie zawiera się wartość 87.925.062,07 zł dedykowana do przedmiotowego naboru oraz kwota 57.182.170 zł przewidziana na dofinansowanie w 2020 r. zadań wieloletnich objętych naborem z marca 2019 r.

- Nowym elementem oceny wniosków i ich rekomendacji będzie komplementarność inwestycji z programami rządowymi, np. w przypadku odcinka drogi prowadzącego do żłobka objętego dofinansowaniem z programu „Maluch+” czy odcinka drogi z przebiegającą linią autobusową dofinansowaną z funduszu rozwoju przewozów autobusowych lub też w przypadku, gdy co najmniej jedno z zadań jest określone w programie „Bezpieczni Razem” bądź Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych  na Drogach Lokalnych w województwie świętokrzyskim „Bezpieczni na 5+” – mówiła wojewoda podczas konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim.

Z dofinansowania mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem miasta Kielce – zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy, a także miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa). Wsparcie dla jednego zadania może wynieść do trzydziestu milionów złotych. Jak informuje ministerstwo infrastruktury, dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów samorządu: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzania list zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2019 r., ostateczna kwota przeznaczona na dofinasowania zadań w ramach naboru na 2020 rok zostanie podana oddzielnym komunikatem po zatwierdzeniu list z tego naboru przez Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz szczegółowe informacje na stronie https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz-drog-samorzadow/15714,NABOR-WNIOSKOW-NA-2020R.html