Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Umowy na drogi - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.07.2019

Umowy na drogi

Umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisała wojewoda Agata Wojtyszek ze świętokrzyskimi samorządowcami.

Umowy z naboru wniosków z 2018 roku zostały zawarte z powiatem pińczowskim i powiatem buskim oraz gminami: Pawłów, Ożarów i Pińczów.