Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

W trosce o komunikacyjną dostępność - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.07.2019

W trosce o komunikacyjną dostępność

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych był tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej weszła w życie 18 lipca. Stanowi ona odpowiedź rządu na zjawisko pogłębiającego się wykluczenia komunikacyjnego dotykającego w szczególności tereny poza dużymi miastami. Organizatorami publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo. Wnioski o dofinansowanie zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej można składać od 2 do 12 sierpnia 2019 roku. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii.

Jak informuje Wydział Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 2004 roku w Polsce ubyło 40 procent kursów komunikacji autobusowej poza miastami. Obecnie ponad 25 procent wszystkich sołectw w kraju nie posiada połączeń z miejscowością gminną (pomijając autobusy szkolne). Problem dotyczy m.in. dojazdu do lekarza, szkoły, pracy czy urzędu. W oparciu o przeprowadzoną przez urząd marszałkowski analizę wynika, że prawie 350 sołectw w naszym województwie (czyli ok. 16%) nie ma zapewnionej komunikacji w dni robocze w okresie nauki szkolnej (wskaźnik oscyluje od 6% dla powiatu starachowickiego do ponad 31% dla powiatu skarżyskiego). Badaniu identyfikującemu obszary o ograniczonej dostępności komunikacyjnej poddano 2145 sołectw w regionie. Po rozpatrzeniu przez wojewodę zgłoszonych wniosków, od 23 sierpnia będą zawierane umowy. Zgodnie z harmonogramem, uruchomienie przewozów o charakterze użyteczności publicznej planowane jest od 1 września.

Wojewoda otworzyła także konferencję z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów, podczas której omówiono zasady naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
Gośćmi spotkania w urzędzie wojewódzkim byli świętokrzyscy posłowie: Maria Zuba i Andrzej Kryj oraz członek zarządu województwa świętokrzyskiego Mariusz Gosek.

Ogloszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w 2019 r. w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.