Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pieniądze na naprawę szkód - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
01.08.2019

Pieniądze na naprawę szkód

Rządowe promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczyli samorządowcom wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Wsparcie – łącznie ponad 15 milionów 600 tysięcy złotych – trafi do 21 świętokrzyskich samorządów. Pieniądze są przeznaczone na wykonanie 51 zadań: remont niemal 37 km dróg powiatowych i gminnych, naprawę 4 wąwozów lessowych, przebudowę mostu na terenie gminy Oleśnica, obudowę wylotu kanalizacji deszczowej w gminie Starachowice, a także na remont studzienek kanalizacyjnych w gminie Kije. Szkody są wynikiem majowych nawalnych deszczów i podtopień. W ramach pilnej i skutecznej pomocy samorządom, po weryfikacji strat w terenie, wytypowano te zadania jako priorytetowe, wymagające natychmiastowej interwencji informuje Andrzej Klimczak Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.