Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Odznaczenie za dobrą pracę - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.08.2019

Odznaczenie za dobrą pracę

Gościem sesji Rady Gminy w Bielinach była wojewoda Agata Wojtyszek.

Podczas spotkania wręczyła Złoty Medal za Długoletnią Służbę Barbarze Cedro, kierownikowi Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Bielinach. Odznaczenie zostało przyznane, na wniosek wojewody, przez Prezydenta RP.