Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wnioski do 12 sierpnia - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

07.08.2019

Wnioski do 12 sierpnia

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza organizatorów publicznego transportu zbiorowego do składania wniosków o dofinansowanie zadań w 2019 r. w ramach Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Termin składania wniosków upływa 12 sierpnia 2019 r. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rozwoju (pok. 735) lub Biurze Obsługi Klienta ŚUW. Wzór wniosku i inne dokumenty można pobrać ze strony https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz