Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Honorowa nagroda wojewody - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
07.08.2019

Honorowa nagroda wojewody

Tegoroczna edycja nagrody „Czyste Serce” była tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek. Wnioski można składać do 14 sierpnia.

W tym roku statuetki „Czyste Serce” zostaną wręczone w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna oraz innowacje społeczne. Nagroda wojewody jest co roku przyznawana osobom i instytucjom za bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców regionu. Wyróżnienie ma charakter honorowy i jest hołdem dla Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje z terenu województwa świętokrzyskiego. Oceny nominowanych do przyznania nagrody i wyboru laureatów dokonuje kapituła powołana przez wojewodę.

Jak podkreśliła Agata Wojtyszek, przy ocenie nominowanych uwzględnia się m.in. zaangażowanie w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży, oryginalność, czytelność i realność metody upowszechniania wzorców osobowościowych, a także działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży.

Regulamin Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce” oraz formularz wniosku