Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dla dobra środowiska - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.08.2019

Dla dobra środowiska

W konferencji prasowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu naboru wniosków w ramach programu „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” oraz ogłoszeniu naboru wniosków na inwestycje z zakresu Elektromobilności.
Celem programu „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” jest podniesienie zdolności jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania degradacji środowiska mogących powstawać na skutek m.in. nieszczęśliwych wypadków, pożarów, zdarzeń losowych, poważnych awarii przemysłowych czy klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków.