Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Drogi z rządowym wsparciem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.08.2019

Drogi z rządowym wsparciem

W otwarciu dróg w gminie Bałtów, których remonty były finansowane w ramach przyznanych promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Drogi objęte rządowym wsparciem to m.in. droga gmina nr 306008T (odcinek I) Okół (Zapusta) oraz droga gminna nr 306016T.