Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Inwestycje w Zawichoście - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.08.2019

Inwestycje w Zawichoście

W spotkaniu w Zawichoście, dotyczącym zrealizowanych inwestycji drogowych na terenie gminy, wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Gmina Zawichost dostała rządowe wsparcie na przebudowę i remont dróg w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu  - łącznie blisko 624 tysiące złotych - przebudowano lub wyremontowano drogi gminne o łącznej długości 1,8 km. Wartość inwestycji wyniosła prawie 765 tysięcy złotych.