Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rozmowy o przyszłości oświaty - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.08.2019

Rozmowy o przyszłości oświaty

O planowanej organizacji Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego w Kielcach mówiła podczas konferencji prasowej wojewoda Agata Wojtyszek.

Jednym z postulatów zorganizowanego w Warszawie, z inicjatywy premiera, Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego było przygotowanie tego typu spotkań we wszystkich województwach w kraju. Zaproponowany przez szefa rządu „okrągły stół” to szeroka formuła do dyskusji na temat polskiej oświaty.

- Spotkanie w Kielcach, podczas którego będziemy rozmawiać o procesach zmian w oświacie, zaplanowaliśmy na 5 września. Do 21 sierpnia będzie można zgłaszać swój udział za pomocą formularza na stronie internetowej Kuratorium Oświaty. Wynikiem obrad Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego będzie przygotowanie wniosków, które zostaną przekazane do ministerstwa edukacji narodowej, aby stały się podstawą do dalszych rozmów na temat przyszłości polskiej oświaty – mówiła Agata Wojtyszek.

Jak poinformowała wojewoda, spotkanie skierowane jest do przedstawicieli samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół publicznych oraz niepublicznych, nauczycieli, reprezentantów organizacji pozarządowych, które działają na rzecz oświaty, związków zawodowych, przedstawicieli samorządów jako organów prowadzących szkoły, pracodawców oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim wzięli udział kurator oświaty Kazimierz Mądzik oraz wicekurator Katarzyna Nowacka.