OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Gratulacje dla stowarzyszenia - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
20.08.2019

Gratulacje dla stowarzyszenia

Z reprezentacją Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona, biorącą udział w tegorocznej „Parkinsoniadzie”, spotkała się wojewoda Agata Wojtyszek.

„Parkinsoniada” to prestiżowe przedsięwzięcie organizowane od kilkunastu lat w Europie. Jest to coroczne, międzynarodowe spotkanie osób z chorobą Parkinsona i z zespołem parkinsonowskim, którego zasadniczy trzon – poza integracją – stanowią zawody sportowe. „Parkinsoniada 2019” odbyła się na początku sierpnia w Łodzi, a nasze województwo reprezentowało 18 osób.

Wojewoda gratulowała odniesionych sukcesów. – To piękny przykład zwycięstwa nad własnymi słabościami i dowód, że człowiek co chce, uczynić może – mówiła Agata Wojtyszek. – Państwa zaangażowanie pozwala każdego dnia wspierać chorych i potrzebujących, motywować ich do walki ze swoimi słabościami i pomagać w codziennym życiu – dodała wojewoda.

Jak podkreśla kieleckie stowarzyszenie, „Parkinsoniada” ma na celu motywację osób z chorobą Parkinsona do aktywności, do wzmacniania osób niepełnosprawnych w sprawności fizycznej i w pewności siebie, do integracji poprzez wspólną zabawę i sportową rywalizację oraz do wymiany doświadczeń. Daje jednocześnie możliwość zaprezentowania działalności i osiągnięć Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona oraz regionu świętokrzyskiego na arenie europejskiej.