Uwaga! SMOG X

Wsparcie samorządów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
20.08.2019

Wsparcie samorządów

Ponad 10 mln zł rządowego wsparcia otrzymało 17 samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy samorządowcom wręczyli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Wręczone dzisiaj promesy o wartości 10 540 000 zł  pozwolą na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego 30 zadań, w tym wyremontowanie ok. 25 km dróg powiatowych i gminnych: To kwota, która wynikała z oszczędności po przetargowych i udało nam się wynegocjować z Panem Ministrem, aby te środki zostały w naszym województwie bo potrzeby są duże. Współpraca wojewody, służb z samorządami układa się naprawdę dobrze i te środki finansowe wykorzystujemy odpowiednio – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

Tylko w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przyznano środki w łącznej kwocie 99 026 256 zł, w tym infrastruktura komunalna – 90 444 000 zł, wąwozy – 4 794 256 zł, osuwiska  - 3 788 000 zł.

Środki te pozwolą na realizację 348 zadań i odbudowę ok. 270 km dróg gminnych i powiatowych., remont mostów oraz przebudowę wąwozów lessowych przed erozją.

W spotkaniu uczestniczył senator Krzysztof Słoń.