Szacują straty - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
20.08.2019

Szacują straty

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa wojewody Agaty Wojtyszek oraz wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego dotycząca szacowania strat w uprawach spowodowanych wystąpieniem suszy na terenie województwa świętokrzyskiego.

45 gmin z terenu województwa świętokrzyskiego zgłosiło wystąpienie suszy do dnia 16 sierpnia 2019 r. W 21 gminach komisje szacują straty. Straty dotyczą upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu.

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nowo wybranymi delegatami do Izby Rolniczej z  terenu powiatu kieleckiego odbyło się z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego i rozpoczęło cykl wydarzeń w powiatach woj. świętokrzyskiego.

Tematem spotkania było przedstawienie, ujednolicenie informacji i procedur dla nowo wybranych delegatów związanych z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

W spotkaniu uczestniczył Jerzy Pośpiech, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.