Nominacje dla specjalistów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
21.08.2019

Nominacje dla specjalistów

Akty powołania dla konsultantów wojewódzkich w dziedzinie ochrony zdrowia wręczył wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Konsultantem do spraw diabetologii została dr n. med. Wioletta Mościcka-Staszczyk, natomiast nominację na konsultanta do spraw perinatologii otrzymał prof. Piotr Sieroszewski.

Specjaliści zostali powołani na pięcioletnią kadencję. Konsultanci wojewódzcy są ważnym elementem nadzoru specjalistycznego, celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej. Konsultantów powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.