Uwaga! SMOG X

Powstaną linie komunikacyjne - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
27.08.2019

Powstaną linie komunikacyjne

Umowy w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej podpisała z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów wojewoda Agata Wojtyszek.

Dofinansowaniem zostanie objętych 25 wniosków, które wpłynęły od organizatorów przewozów z terenu naszego województwa – 20 gmin i 5 powiatów. Łączna kwota wsparcia to ponad 560 tysięcy złotych  i dotyczy ona uruchomienia 78 linii komunikacyjnych.

- Ustawa „autobusowa” to druga ustawa, która powoduje likwidację utrudnień komunikacyjnych. Pierwsza to Fundusz Dróg Samorządowych, dzięki któremu wiele dróg zostanie wyremontowanych, a większe wsparcie dla samorządów spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Kwestia białych plam komunikacyjnych związanych z brakiem dojazdu autobusów do danych miejscowości to ogromny problem naszego regionu i wielu regionów Polski. Dziś podpisujemy umowy z większością tych jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski o dofinansowanie – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej weszła w życie 18 lipca. Stanowi ona odpowiedź rządu na zjawisko pogłębiającego się wykluczenia komunikacyjnego dotykającego w szczególności tereny poza dużymi miastami. Organizatorami publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo.