Uwaga! SMOG X

Listy Funduszu Dróg Samorządowych zatwierdzone - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.09.2019

Listy Funduszu Dróg Samorządowych zatwierdzone

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa dotycząca zatwierdzonych list Fundusz Dróg Samorządowych. W wyniku naboru, który odbył się w marcu 2019 roku do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęło 336 wniosków.

Po dokonaniu oceny formalnej wszystkich złożonych przez samorządy wnioskówna liście zadań znalazło się łącznie 306 inwestycji drogowych Jak podkreśliła wojewoda Agata Wojtyszek; - Po raz pierwszy w historii zdarzyła się taka sytuacja, że wszystkie zadania znalazły się na liście podstawowej. Nie ma listy rezerwowej, nikt nie oczekuje. Wszystkie samorządy, które chcą realizować zadania będą mogły to robić.

Kwota środków przyznana dla województwa świętokrzyskiego to łącznie 322 393 910,70 zł.

Na listach powiatowych znalazło się 96 zadań na kwotę dofinansowania 121 252 416,80 zł, łączna długość dróg: 172,12.  Na listach gminnych 210 zadań na kwotę dofinansowania 201 141 493,90 zł, łączna długość dróg.

Wartość zadań ogółem to: 546 593 002,78 zł. Obecny na konferencji wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski zaznaczył, iż: - Takiego programu jeszcze nie było. Jeżeli wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne zostały zaakceptowane do dofinansowania.

W dniu 28 sierpnia zakończył się nabór wniosków do dofinansowania zadań na rok 2020. Środki jakie przeznaczono dla województwa świętokrzyskiego to 145 107 232,07 zł.