Promesy w ramach FDS wręczone - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
12.09.2019

Promesy w ramach FDS wręczone

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie w dniu 12 września wojewoda Agata Wojtyszek wręczyła promesy na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Prezes Rady Ministrów w dniu 30 sierpnia zatwierdził listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg samorządowych w 2019 roku. Łączna kwota dofinansowania dla województwa świętokrzyskiego to łącznie 322 393 910,70 zł, przeznaczone na zadania jednoroczne i wieloletnie.

Promesy wręczone przez wojewodę Agatę Wojtyszek trafiły do gmin: Fałków, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka oraz Stąporków. Pozyskane fundusze pozwolą na dofinansowanie nawet kilku zadań w gminie. Łączna kwota dofinansowania to 9 288 153,60, wartość zadań oszacowano na 16 336 647,67.

Jednocześnie wojewoda Agata Wojtyszek przekazała informację i ogłosiła nabór uzupełniający w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. 

W dniu 18 lipca weszła w życie ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Stanowi ona odpowiedź rządu na zjawisko pogłębiającego się wykluczenia komunikacyjnego dotykającego w szczególności tereny poza dużymi miastami.

 Kwota przeznaczona na nabór to 20 959 172,23 zł. Nabór trwa od 12 września do 11 października 2019 roku.