Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ostrowieckie samorządy z dofinansowaniem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
16.09.2019

Ostrowieckie samorządy z dofinansowaniem

Wojewoda Agata Wojtyszek wręczyła symboliczne promesy przedstawicielom samorządów z terenu powiatu ostrowieckiego. Łączna kwota dofinansowania to ponad 30 mln zł.

Główne cele Funduszu Dróg Samorządowych to przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Istotnym dla programu są również zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek wręczyła zarówno promesę o wartości 4 293 552 zł dla powiatu ostrowieckiego, jak i dla 5 gmin z tego powiatu o łącznej wartości 26 076 111 zł.