INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dla bezpieczeństwa mieszkańców - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
17.09.2019

Dla bezpieczeństwa mieszkańców

Umowę o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z wójtem gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem.

Wsparcie otrzymał realizowany przez gminę projekt „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych”, który zakłada poprawę warunków bezpieczeństwa poprzez modernizację i wykonanie infrastruktury bezpieczeństwa na czterech drogach gminnych. Zostaną zbudowane bariery energochłonne z doświetleniem odblaskowym w miejscach szczególnie niebezpiecznych (przy przepustach, na zakrętach i głębokich rowach odwadniających). Oznakowanie i doświetlenie pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przemieszczających się pojazdów, a szczególnie podczas zmierzchu i nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.

W ramach działań projektowych gmina Mirzec zaplanowała również organizację działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, osób dorosłych (rowerzystów, motocyklistów, kierowców pojazdów mechanicznych) w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jest to drugi projekt, który w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka będzie wykonany w tym roku na terenie gminy Mirzec. W województwie świętokrzyskim będzie ogółem realizowanych osiem projektów przez sześciu beneficjentów: dwie jednostki samorządu terytorialnego oraz cztery stowarzyszenia, na łączną kwotę 298 615 zł.