INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Gramy dla Niepodległej - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

17.09.2019

Gramy dla Niepodległej

W Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się inauguracja Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego pod nazwą „Gramy dla Niepodległej”.

Organizatorem quizu jest Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. W ramach Wieloletniego Programu niepodległa na lata 2017-2022 przeprowadzone zostaną quizy we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego.  Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Ideą quizu jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej młodych Polaków oraz uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także rozwijanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.

Podczas inauguracji quizu w Jędrzejowie wojewoda Agata Wojtyszek zwróciła się do zebranej na sali młodzieży: - Nikt tak jak my Polacy nie wie, co to znaczy stracić niepodległość, co to znaczy walczyć, oddawać życie dla Niepodległej. Dlatego, żebyśmy my mogli żyć w wolnym kraju. Dlatego musimy o tym pamiętać, chcemy o tym pamiętać -  mówiła wojewoda podkreślając cel organizacji przedsięwzięcia.

Jędrzejowskie Centrum Kultury w dniu 17 września wypełniło się po brzegi. Młodzież z powiatu jędrzejowskiego licznie uczestniczyła w quizie. Zwycięskie drużyny zaprezentowały wysoki poziom wiedzy i otrzymały atrakcyjne nagrody. Wszyscy zawodnicy otrzymali certyfikat uczestnictwa.

Quizy w kolejnych miastach będą odbywać się zgodnie z harmonogramem.