Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rozbudowa obiektów PSP - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
18.09.2019

Rozbudowa obiektów PSP

W sali narad Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody Agaty Wojtyszek.

Spotkanie dotyczyło rozbudowy obiektów strażnicy jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1. Zadanie realizowane jest w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, a celem inwestycji jest utworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej bazy ratowniczej wchodzącej w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, stanowiącej podstawy systemu bezpieczeństwa ludzi w powiecie kieleckim oraz części województwa świętokrzyskiego.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 16 500.000 zł.

W budżecie Wojewody Świętokrzyskiego od 2017 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel w kwocie ogółem 3 890.720 zł. Na rok 2020 zaplanowane zostały środki w kwocie 1 176.720 zł.

Nakład finansowy na rozbudowę obiektu udało się także pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa, które stanowią kwotę 9 159.280 zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 roku przyznano środki w kwocie 1 500.000 zł. Również w 2020 roku planowane jest uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 3 025.000 zł.

Powierzchnia użytkowa obiektu będzie wynosić 2622 m2. Rozbudowana część garażowa przeznaczona będzie dla 12 pojazdów pożarniczych i sprzętu. W ramach inwestycji powstanie także wielofunkcyjne boisko sportowe z bieżnią i ścianą ćwiczeń.

Planowany termin zakończenia inwestycji to  koniec listopada 2020 roku.